ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం యల్. అగ్రహారం గ్రామం, తాడేపల్లిగూడెం మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ దారపురెడ్డి వెంకన్న గారు, శ్రీమతి చంద్ర వారి కుమారుడు శ్రీ దుర్గా నరేంద్ర ప్రసాద్ గారి వివాహం జరుగుతున్న సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు స్వామి ఆరాధన వారి స్వగృహం లో నిర్వహించినారు

ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం యల్. అగ్రహారం గ్రామం, తాడేపల్లిగూడెం మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ దారపురెడ్డి వెంకన్న గారు, శ్రీమతి చంద్ర వారి కుమారుడు శ్రీ దుర్గా నరేంద్ర ప్రసాద్ గారి వివాహం జరుగుతున్న సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు స్వామి ఆరాధన వారి స్వగృహం లో నిర్వహించినారు.

You may also like...