Tagged: 01-08-2021

సాహిత్య సదస్సు – 31 | Webinar on Literature – 31: 01st August 2021

01 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 31 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 3” పై సాహిత్య కర్త :...