Tagged: Neelima Bhupathiraju

USA – March Monthly Aaradhana conducted in Online at Smt. Bhupathiraju Neelima home on 7th March 2020

USA – 07 మార్చి 2020 శనివారం అమెరికాలో మార్చి నెల ఆరాధన కార్యక్రమం అంతర్జాలంలో శ్రీమతి భూపతిరాజు నీలిమ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. అమెరికాలోని సభ్యులు మరియు సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు. USA March 2020 Online Monthly Aaradhana was conducted on 7th March 2020...