Tagged: Webinar 34

సాహిత్య సదస్సు – 34 | Webinar on Literature – 34: 22nd August 2021

ఈ రోజు 22 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 34: “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 6” పై సాహిత్య కర్త...