Tagged: Webinar 35

సాహిత్య సదస్సు – 35 | Webinar on Literature – 35: 29th August 2021

ఈ రోజు 29 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 35: “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 7” పై సాహిత్య కర్త...