ది. 25 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం మధ్యాహ్నం తూర్పు గోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలు, బి. ప్రత్తిపాడు, తాటిపర్తి, చేబ్రోలు ఆశ్రమ శాఖల సభ్యులు మరియు గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలో కార్తీక మాసం వన సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 25 నవంబర్ 2019 కార్తీక సోమవారం మధ్యాహ్నం తూర్పు గోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలు, బి. ప్రత్తిపాడు, తాటిపర్తి, చేబ్రోలు ఆశ్రమ శాఖల సభ్యులు మరియు గ్రామస్తుల ఆధ్వర్యంలో కార్తీక మాసం వన సమారాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వాహకులు శ్రీ రాజు గారు.

You may also like...