04 నవంబర్ 2022 – ఏడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : విస్సాకోడేరు, భీమవరం, రాయలం, కాళ్లకూరు, దగ్గులూరు, తిల్లపూడి, బొండాడపేట, పాలకొల్లు, నరసాపురం

You may also like...