Tagged: 08-August-2021

సాహిత్య సదస్సు – 32 | Webinar on Literature – 32: 08th August 2021

ఈ రోజు 08 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 32 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 4” పై సాహిత్య...