Tagged: 15-August-2021

స్వాతంత్య్ర అభిలాషి,జాతీయ ఉద్యమనాయకుడు మౌల్వీ బ్రహ్మర్షి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా వారిపై యువరచయితల సదస్సు – 15 August 2021

15 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు స్వాతంత్య్ర అభిలాషి, జాతీయ ఉద్యమ నాయకుడు మౌల్వీ బ్రహ్మర్షి డాక్టర్ ఉమర్ ఆలీషా వారి పై యువ రచయితల సదస్సు జరిగినది.

సాహిత్య సదస్సు – 33 | Webinar on Literature – 33: 15th August 2021

ఈ రోజు 15 ఆగష్టు 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 33 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 5” పై సాహిత్య...