Tagged: 18-05-2022

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 15 | 18th May 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (18 మే 2022)

18 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – పదిహేనవ రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దర్శిపర్రు, పెంటపాడు, కె.పెంటపాడు, కాకర్లమూడి, కడియద్ద, వీరంపాలెం, తెలికిచర్ల, ఎల్.అగ్రహారం, పుల్లాయిగూడెం, కొత్తూరు, సింగరాజుపాలెం, ఆవపాడు