Tagged: 23-May-2021

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 10 | 23rd May 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (23 మే 2021)

23 మే 2021 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ ఆరాధనా ప్రదేశాలు : అత్తిలి, ఉరదాళ్ళపాలెం, కొమర్రు, స్కిన్నెరపురం, ఎస్.కొండేపాడు, గుమ్మంపాడు, వరిఘేడు, తిరుపతిపురం, బల్లిపాడు