Tagged: 28 October 2022

29 అక్టోబర్ 2022 – రెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : కాపవరం (కాపవరం మం), పెనకరమెట్ట, పోలవరం, రామయ్యపేట, కొత్తపట్టిసీమ, మద్దూరు, సీతంపేట, పందలపర్రు, రావివారిపాలెం, కొంతేరు, దొడ్డిపట్ల

28 అక్టోబర్ 2022 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె. సావరం, చివటం, కొత్తూరు