ది.05 జనవరి 2020 ఆదివారం ఉదయం 10:30 గంటల నుండి 11:30 వరకు బెంగళూర్ నగరం, కర్ణాటక రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం అంతర్జాలంలో శ్రీ ప్రదీప్ గారు, శ్రీమతి సుంఖర జ్జాహ్నవి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.05 జనవరి 2020 ఆదివారం ఉదయం 10:30 గంటల నుండి 11:30 వరకు బెంగళూర్ నగరం, కర్ణాటక రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం అంతర్జాలంలో శ్రీ ప్రదీప్ గారు, శ్రీమతి సుంఖర జ్జాహ్నవి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో శ్రీ కరుణ ప్రసాద్ గారు, శ్రీ ఆకురాతి కోదండపాణి గారి కుటుంబ సభ్యులు, శ్రీ ప్రదీప్ గారు, శ్రీమతి సుంఖర జ్జాహ్నవి కుటుంబ సభ్యులు, శ్రీ దంతులూరి రాజీవ్ వర్మ గారి కుటుంబ సభ్యులు, శ్రీ ఆకురాతి వినయ్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, శ్రీ దంతులూరి రుక్మిణీ గారి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...