18 మే 2019 – పదో రోజు – వైశాఖమాస పౌర్ణమి సభ

తేది 18 మే 2019 న పదో రోజు స్వామి వైశాఖమాస పర్యటన లో భాగంగా పిఠాపురం ఆశ్రమము లో వైశాఖమాస పౌర్ణమి సభ జరిగినది. ఈ పర్యటన లో పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు ప్రసంగించినారు మరియు సభ్యులు, సభ్యేతరులు పాల్గొన్నారు.


42. పిఠాపురం ఆశ్రమము

Vysakha pournami Sabha was held on 18th May  2019, 9:00am – 1:00pm at New Ashram Premises, Pithapuram.

Vysakha Pournami Sabha, 18th May 2019

Jyothi Prajwalana by Sathguru Dr.Umar Alisha

Jyothi Prajwalana by Sathguru Dr,Umar Alisha 

Print media coverage

18-05-2019 Neti Amaravathi news paper

18-05-2019 Yerrabata news paper

Summary of Sabha

Print media Coverage

 

Electronic media Coverage

     

123 Tv news channel

Siti cable news 18-05-2019 

                           

Local app 18-05-2019

 E Tv News 19-05-2019 Vizag

SLT News Kakinada 18-05-2019 

You may also like...