ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం రఘుదేవపురం గ్రామం, సీతానగరం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ యాండ్ర రాము గారు, చంద్రావతి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది

ది. 22 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం రఘుదేవపురం గ్రామం, సీతానగరం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ యాండ్ర రాము గారు, చంద్రావతి గారి దంపతుల స్వగృహం లో కార్తీక మాసం స్వామి ఆరాధన కార్యక్రమం నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...