06 నవంబర్ 2022 – తొమిదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : బెంగుళూరు, చెన్నై, తిరుపతి, రేణిగుంట, శ్రీకాళహస్తి, పుత్తూరు, గూడూరు, నెల్లూరు, గోరక్ పూర్, పూనె

You may also like...