11 డిసెంబర్ 2020 – ఇరవైరెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ప్రత్తిపాడు, ధర్మవరం, శరభవరం, గజ్జనపూడి, రాచపల్లి, ఒమ్మంగి, సిరిపురం, చినఏలూరు, తిరుమాలి, లింగంపర్తి, భద్రవరం

You may also like...