21 నవంబర్ 2021 – పదిహేనవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

రేలంగి, యర్రాయి చెరువు, కొమరవరం, తామరాడ, రామన్నపాలెం, పెనుగొండ, కాపవరం (పెనుగొండ మం.), కొత్తపల్లి, ఖండవల్లి, తూర్పువిప్పర్రు, సూరంపూడి, కాకరపర్రు, ఉసులుమర్రు, వేలివెన్ను

You may also like...