22 నవంబర్ 2022 – ఇరవై మూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తాళ్లరేవు, లచ్చిపాలెం, పెదబాపనపల్లి, పల్లిపాలెం, రావులపాలెం, అమలాపురం, పొడగట్లపల్లి, కొత్తపేట, మూలపొలం, గోపాలపురం, లొల్ల

You may also like...