21 నవంబర్ 2022 – ఇరవై రెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : ప్రత్తిపాడు, ధర్మవరం, శరభవరం, గజ్జనపూడి, లంపకలోవ, రాచపల్లి, ఒమ్మంగి, సిరిపురం, చినఏలూరు, తిరుమాలి, లింగంపర్తి, భద్రవరం

You may also like...