23 నవంబర్ 2021 – పదిహేడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

కత్తిపూడి, వజ్రకూటం, చెందుర్తి, శంఖవరం, నెల్లిపూడి, గౌరంపేట, వన్నెపూడి, రమణక్కపేట, ఎ.పి.మల్లవరం

You may also like...