24 నవంబర్ 2020 – ఎనిమిదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

జె.తిమ్మాపురం, గోకవరం, కోరుకొండ, కట్టమూరు, పులిమేరు, తూర్పుపాకల, కాండ్రకోట, గోరింట, సూరంపాలెం, తాళ్ళూరు

You may also like...