30 నవంబర్ 2021 – ఇరవై మూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

తాళ్లరేవు, లచ్చిపాలెం, పెదబాపనపల్లి, పల్లిపాలెం, రావులపాలెం, అమలాపురం, పొడగట్లపల్లి, కొత్తపేట, మూలపొలం, గోపాలపురం

You may also like...