29 నవంబర్ 2020 – పన్నెండవ రోజు కార్తీక పౌర్ణమి అంతర్జాల సభ

సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా గారు 29 నవంబర్ 2020 కార్తీక పౌర్ణమి హైదరాబాద్ 100 ఆశ్రమ ప్రారంభోత్సవ సభ లో “నా మొక్క-నా శ్వాస” యొక్క ఆవశ్యకతను వివరించే అనిమేషన్ వీడియో ని విడుదలచేసినారు. అందరికి షేర్ చేయండి. 👍లైక్ చేయండి.

You may also like...