30 నవంబర్ 2020 – పదమూడవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

తాడేపల్లిగూడెం, దువ్వ, పైడిపర్రు, తణుకు, వల్లూరుపల్లి, ఏలూరు, జాలిపూడి, జంగారెడ్డిగూడెం, కన్నాపురం, కాటకోటేశ్వరం, ఉనకరమిల్లి, తాడిమళ్ళ

You may also like...