షా తత్వము – అవగాహన సదస్సు 2 | SHA-THATHVAMU Webinar-2 – 19th September 2020

ఆహ్వానం
19 సెప్టెంబర్ 2020 శనివారం “షా తత్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 2” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.00 నుండి 8.00 వరకు నిర్వహించబడును.

అందరు తప్పకుండా ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా వీక్షించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

You may also like...