షా తత్త్వము – అవగాహన సదస్సు 9 | SHA-THATHVAMU Webinar-9 – 07th November 2020

ఆహ్వానం
07 నవంబర్ 2020 శనివారం “షా తత్త్వము ఆధ్యాత్మిక అవగాహన సదస్సు 9” – ఆన్లైన్ లో భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 7.30 నుండి 8.30 వరకు నిర్వహించబడును.

అందరు తప్పకుండా ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన యూట్యూబ్ లింక్ ద్వారా వీక్షించవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

You may also like...