Tagged: జగన్నాధపురం

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 12 | 22nd May 2024 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (22 మే 2024)

22 మే 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – పన్నెండవ రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తుని – కోట నందురు, జగన్నాధపురం, అప్పలరాజు పేట, హంసవరం-కొత్తూరు, ఎన్. చామవరం, వలసపాకల, టి.తిమ్మాపురం, తేటగుంట, లచ్చిరెడ్డిపాలెం, సీతయ్యపేట, అటికవానిపాలెం, ఎస్.నర్సాపురం, మంగవరం, సత్యవరం, కొరుప్రోలు,...

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 1 | 10th May 2024 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (10 మే 2024)

10 మే 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – మొదటి రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : జగన్నాధపురం, దండగర్ర, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నందమూరు, కొత్తూరు, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె.సావరం, చివటం

08 డిసెంబర్ 2023 – ఇరవై ఒకటవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తుని, కోట నందూరు, జగన్నాధపురం, అప్పలరాజు పేట, హంసవరం, ఎన్. చామవరం, వలసపాకల, టి.తిమ్మాపురం, తేటగుంట, లచ్చిరెడ్డిపాలెం, సీతయ్యపేట, అటికవానిపాలెం, ఎస్.నర్సాపురం, మంగవరం, సత్యవరం, కొరుప్రోలు, అన్నవరం, గోపాలపట్నం, ఎ.కొత్తపల్లి, శృంగవృక్షం, చిన్నయిపాలెం

14 నవంబర్ 2023 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : జగన్నాధపురం, దండగర్ర, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నందమూరు, కొత్తూరు, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజ వరం, కె. సావరం, చివటం

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 17 | 09th May 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (09 మే 2023)

09 మే 2022 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – పదిహేడవ రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తుని, జగన్నాధపురం, అప్పలరాజు పేట, హంసవరం-కొత్తూరు, ఎన్. చామవరం, వలసపాకల, టి.తిమ్మాపురం, తేటగుంట, లచ్చిరెడ్డిపాలెం, సీతయ్యపేట, అటికవానిపాలెం, ఎస్.నర్సాపురం, మంగవరం, సత్యవరం, కొరుప్రోలు, అన్నవరం, గోపాలపట్నం, ఎ.కొత్తపల్లి,...

Vaisakha Masa Online Sabha | Day 1 | 21st April 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ (21 ఏప్రిల్ 2023)

21 ఏప్రిల్ 2023 | వైశాఖ మాస అంతర్జాల సభ – మొదటి రోజు ఆరాధనా ప్రదేశాలు : జగన్నాధపురం, దండగర్ర, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, నందమూరు, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజ వరం, కె.సావరం, చివటం, కొత్తూరు

16 నవంబర్ 2022 – పద్ధెనిమిదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తుని, జగన్నాధపురం, అప్పలరాజు పేట, హెచ్.కొత్తూరు, హంసవరం, వలసపాకల, టి.తిమ్మాపురం, తేటగుంట, లచ్చిరెడ్డిపాలెం, సీతయ్యపేట, అటికవానిపాలెం, ఎస్.నర్సాపురం, మంగవరం, సత్యవరం, కొరుప్రోలు, అన్నవరం, గోపాలపట్నం, ఎ.కొత్తపల్లి, శృంగవృక్షం, చిన్నాయిపాలెం

28 అక్టోబర్ 2022 – మొదటి రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : దండగర్ర, జగన్నాధపురం, తాళ్ళపాలెం, సింగవరం, నవాబుపాలెం, ప్రత్తిపాడు, అలంపురం, రావిపాడు, తేతలి, ఉండ్రాజవరం, కె. సావరం, చివటం, కొత్తూరు