Tagged: Badangpet

ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ బొక్కా శ్రీనివాస రావు గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 19 డిసెంబర్ 2019 గురువారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ బొక్కా శ్రీనివాస రావు గారు, శ్రీమతి రామ లక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చిన్నబ్బాయి గారు, శ్రీమతి లోవలక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది. 11 డిసెంబర్ 2019 బుధవారం బాదంగీపెట్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ రాష్ట్రం లో ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చిన్నబ్బాయి గారు, శ్రీమతి లోవలక్ష్మీ గారి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.