Tagged: Webinar 30

సాహిత్య సదస్సు – 30 | Webinar on Literature – 30: 25th July 2021

25 జులై 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 30 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 2” పై సాహిత్య కర్త :...