సాహిత్య సదస్సు – 30 | Webinar on Literature – 30: 25th July 2021

25 జులై 2021, ఆదివారం ఉదయం 10:00 గంటలకు షష్ఠ పీఠాధిపతి బ్రహ్మర్షి శ్రీ ఉమర్ ఆలీషా గారి అంతర్జాతీయ సాహిత్యం సదస్సు – 30 : “అంశము: బ్రహ్మ విద్యా విలాసము – ఆత్మ స్వరూప విచారము – 2” పై సాహిత్య కర్త : కీర్తిశేషులు శ్రీ నేరెళ్ళ కృష్ణ మూర్తి, రాజమండ్రి, యాంకర్ : శ్రీ యర్రంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, బల్లిపాడు

You may also like...