ది. 09 డిసెంబర్ 2019 సోమవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వంతపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో వారి పాప ఉమామహేశ్వరి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 09 డిసెంబర్ 2019 సోమవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ వంతపాటి సూరిబాబు గారు, శ్రీమతి భూలక్ష్మి దంపతుల స్వగృహం లో వారి పాప ఉమామహేశ్వరి పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...