13 జులై 2019 2019 శనివారం నాడు అమెరికా లో జులై నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో సత్తి ఉమామహేశ్వరి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది. అమెరికా లోని సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

13 జులై 2019 2019 శనివారం నాడు అమెరికా లో జులై నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో సత్తి ఉమామహేశ్వరి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది.

USA July 2019 Online Monthly Aaradhana was conducted on 13th July 2019 at Satti Umamaheswari gari Home.

తేది: 13 జులై 2019 (శనివారం)
సమయం: సాయంత్రం 5 గంటలు (ఈ.ఎస్.టీ) నుండి 7 గంటలు (ఈ.ఎస్.టీ) వరకు నిర్వహించబడినది
హోస్ట్: సత్తి ఉమామహేశ్వరి గారు
పాలుగొన్న సభ్యులు:
1.సత్తి ఉమా నరసింహ రావు గారు, ఉమామహేశ్వరి గారు, శ్రీచరణ్ కుటుంబ సభ్యులు
2.చెనుమోలు నాగేశ్వరరావు గారు, రామలక్ష్మి గారి కుటుంబ సభ్యులు
3.కోసూరి సత్యనారాయణ గారు, దివ్యవాణి గారి కుటుంబ సభ్యులు
4.కుంట్ల ప్రసాద్ గారు, రాణి గారి కుటుంబ సభ్యులు
5..యేలుబడి కళ్యాణి గారు
6.నూతక్కి భరత్ గారు
7.సోంపల్లి వెంకట వరప్రసాదరావు గారు
8.చామర్తి కిరణ్ కుమార్ గారు
9.చేనుపటి సత్యనారాయణ గారు
10.ముత్యాల సత్యనారాయణ గారు
11.సుబ్బరాజు గారు
12.గొట్టుముక్కల రమేష్ రాజు గారు
13.తమ్మిశెట్టి సత్యవల్లి శ్రీనివాస్ గారు

13 జులై 2019 2019 శనివారం నాడు అమెరికా లో జులై నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో సత్తి ఉమామహేశ్వరి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది

సత్తి ఉమా నరసింహ రావు గారు, ఉమామహేశ్వరి గారు, శ్రీచరణ్ కుటుంబ సభ్యులు

13 జులై 2019 2019 శనివారం నాడు అమెరికా లో జులై నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో సత్తి ఉమామహేశ్వరి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది. అమెరికా లోని సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

ఎజెండా:
1.గురుబ్రహ్మ -హోస్ట్.
2.జ్ఞ్ఞాణమధ్యానములు ప్రార్ధన – నూతక్కి భరత్ గారు.
3.ఓం ఈశ్వర ప్రార్ధన – యేలుబడి కళ్యాణి గారు.
4.మంత్రం ధ్యానం – అందరు.
5.హారతి -హోస్ట్.
6.సంక్షిప్త వివరములు -జూన్ నెల అమెరికా వీక్లీ / త్రయీసాధన ఆరాధనలు – కోసూరి దివ్యవాణి గారు.
7.సంక్షిప్త వివరములు – జూన్ నెల గురువారం పిఠాపురం స్వామి ఉపన్యాసములు – చెనుమోలు రామలక్ష్మి గారు.
8.ఈశ్వరుడు కీర్తన – కుంట్ల రాణి గారు.
9.స్పీకర్స్ ఆన్ కీ నోట్ ఆన్ టాపిక్ ‘ద్వేషము (విరోధం)’ కుంట్ల ప్రసాద్ గారు మరియు చామర్తి కిరణ్ కుమార్ గారు.
10.మోడరేటర్ మరియు కోఆర్డినేటర్ – తమ్మిశెట్టి సత్యవల్లి శ్రీనివాస్ గారు

You may also like...