ది.13 నవంబర్ 2019 బుధవారం రాత్రి గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ స్వప్నగారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.13 నవంబర్ 2019 బుధవారం రాత్రి గోపాలపురం గ్రామం, రావులపాలెం మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ స్వప్నగారి స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

01-Aaradhana-Swapna-Gopalapuram-13112019

You may also like...