తాడేపల్లిగూడెం ఆశ్రమంలో షష్ఠమ పీఠాధిపతి ‘కవిశేఖర’ ‘బ్రహ్మర్షి’ డా౹౹ ఉమర్ ఆలీషా సద్గురు వర్యుల134వ జయంత్యోత్సవం

శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం షష్ఠమ పీఠాధిపతి ‘కవిశేఖర’ “బ్రహ్మర్షి ” డా౹౹ ఉమర్ ఆలీషా సద్గురు వర్యుల 134వ జయంత్యోత్సవం సందర్భంగా పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం ఆశ్రమంలో నిర్వహించిన సభా దృశ్య మాలికలు.

 

You may also like...