14 జూన్ 2019 న తూర్పు గోదావరి జిల్లా యూ.కొత్తపల్లి మండలం పాత ఇసుకపల్లి గ్రామంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది.

14 జూన్ 2019 న తూర్పు గోదావరి జిల్లా యూ.కొత్తపల్లి మండలం పాత ఇసుకపల్లి గ్రామంలో జ్ఞాన చైతన్య సదస్సు నిర్వహించబడినది. ఈ కార్యక్రమ నిర్వహణ స్థల దాత శ్రీ యరకం సూర్యనారాయణ రెడ్డి వారి కుటుంబ సభ్యులు. పీఠం సభ్యులు ఈ కార్యక్రమములో పాల్గొన్నారు.

On 14th June 2019 Jnana Chaitanya Sadasu was conducted in Patha Isukapalle village, U.Kothapalli mandalam, East Godavari District, Andhra Pradesh. Peetham members participated in the event.

 

You may also like...