16 జూన్ 2019 న అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది

16 జూన్ 2019 న అక్కయ్యపాలెం, విశాఖపట్నం లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము డాక్టర్ పింగళి ఆనంద్ కుమార్ గారి  పింగళి పారడైస్ స్వగృహము లో నిర్వహించబడినది. పీఠం సభ్యులు ఈ పవిత్ర సామూహిక ఆరాధన కార్యక్రమములో పాల్గొన్నారు.

On 16th June 2019 Weekly Aaradhana was conducted in Akkayyapalem, Visakhapatnam at Dr. Pingali Anand Kumar gari Pingali Paradise Home. Peetham members participated in the event.

 

You may also like...