ది.15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చౌతుపల్లి గంగరావు గారు, శ్రీమతి సూర్యావతి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది

ది.15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం సీతానగరం గ్రామం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో వీక్లీ ఆరాధనా కార్యక్రమము శ్రీ చౌతుపల్లి గంగరావు గారు, శ్రీమతి సూర్యావతి దంపతుల స్వగృహం లో నిర్వహించబడినది.ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

01-Aaradhana-ChoutupalliGangaRao-SeethaNagaram-15112019

You may also like...