ది. 15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం తేటగుంట గ్రామం, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో కార్తీక మాసం ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది. 15 నవంబర్ 2019 శుక్రవారం తేటగుంట గ్రామం, తుని మండలం, తూర్పు గోదావరి జిల్లా లో శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం ఆశ్రమ ప్రాంగణంలో కార్తీక మాసం ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమం లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

01-Aaradhana-Thetagunta-15112019

You may also like...