8 జూన్ 2019 న అమెరికా లో జూన్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో చేనుమోలు రామలక్ష్మి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది

8 జూన్ 2019 న అమెరికా లో జూన్ నెల ఆరాధనా కార్యక్రమము అంతర్జాలం లో  చేనుమోలు రామలక్ష్మి గారి ఇంటిలో నిర్వహించబడినది.

USA June 2019 Online Monthly Aaradhana was conducted on 8th June 2019 at Chenumolu Ramalakshmi gari Home.

తేది: 8 జూన్ 2019 (శనివారం)
సమయం: సాయంత్రం 5 గంటలు (ఈ.ఎస్.టీ) నుండి 7 గంటలు (ఈ.ఎస్.టీ) వరకు నిర్వహించబడినది
హోస్ట్: చేనుమోలు రామలక్ష్మి గారు
పాలుగొన్న సభ్యులు:
1.చెనుమోలు నాగేశ్వరరావు గారు, రామలక్ష్మి గారి కుటుంబ సభ్యులు
2.కోసూరి సత్యనారాయణ గారు, దివ్యవాణి గారి కుటుంబ సభ్యులు
3.రుద్రరాజు స్రవంతి గారు
4.రుద్రరాజు సౌమ్య గారు
5.రుద్రరాజు ప్రశాంతి గారు
6.పెన్మెత్స జయ గారు
7.సత్తి ఉమా మహేశ్వరీ గారు
8.నడింపల్లి నాగ సంధ్య గారు
9.పొత్తూరి నాగదివ్య గారు
10.యేలుబడి కళ్యాణి గారు
11.చింతలపాటి సుష్మ గారు
12.నూతక్కి భరత్ గారు
13.సోంపల్లి వెంకట వరప్రసాదరావు గారు
14.చామర్తి కిరణ్ కుమార్ గారు
15.సుబ్బరాజు గారు
16.అడబాల వెంకటేశ్వరరావు గారు
17.తమ్మిశెట్టి సత్యవల్లి శ్రీనివాస్ గారు

ఎజెండా:
1.గురుబ్రహ్మ -హోస్ట్.
2.జ్ఞ్ఞాణమధ్యానములు ప్రార్ధన – సత్తి ఉమా మహేశ్వరీ గారు.
3.ఓం ఈశ్వర ప్రార్ధన – అడబాల వేంకటేశ్వరరావు గారు.
4.మంత్రం ధ్యానం – అందరు.
5.హారతి -హోస్ట్.
6.ఈశ్వరుడు కీర్తన – రుద్రరాజు స్రవంతి గారు.
7.కీర్తన – చెనుమోలు కోవిద్.
8.సంక్షిప్త వివరములు -మే నెల అమెరికా వీక్లీ / త్రయీసాధన ఆరాధనలు – చెనుమోలు రామలక్ష్మి గారు.
9.సంక్షిప్త వివరములు – మే నెల గురువారం పిఠాపురం స్వామి ఉపన్యాసములు – యేలుబడి కళ్యాణి గారు.
10.స్పీకర్స్ ఆన్ కీ నోట్ ఆన్ టాపిక్ ‘మానవుడు-ఉతృకుష్ఠమానవుడు’ కోసూరి సత్యనారాయణ గారు మరియు సోంపల్లి వరప్రసాద్ గారు.
 
మోడరేటర్ – అడబాల వేంకటేశ్వరరావు గారు
కోఆర్డినేటర్ – తమ్మిశెట్టి సత్యవల్లి శ్రీనివాస్ గారు

 

You may also like...