ది.19 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం హైదరాబాద్, సూరారం కాలనీ లో శ్రీ సువ్వాడ తులసమ్మ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.19 సెప్టెంబర్ 2019 గురువారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం హైదరాబాద్, సూరారం కాలనీ లో శ్రీ సువ్వాడ తులసమ్మ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన కార్యక్రమంలో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...