ఆహ్వానం – ది. 23 జనవరి 2020 న ‘కవిశేఖర’ డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా 75వ వర్ధంతి సభ – డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహితీ సమితి, భీమవరం

ఆహ్వానం – ది. 23 జనవరి 2020 న ‘కవిశేఖర’ డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా 75వ వర్ధంతి సభ – డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహితీ సమితి, భీమవరం

ది. 23 జనవరి 2020 గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు భీమవరం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో త్యాగరాజ భవనంలో డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా సాహితీ సమితి ఆధ్వర్యంలో ‘కవిశేఖర’ డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా 75వ వర్ధంతి సభ నిర్వహించబడును. ఈ సాహితీ మహాసభకు యావాన్మంది హాజరై నవమ పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి ఆశీస్సులతో పాటు కవిశేఖర డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి వారి ఆశీస్సులు కూడా పొంద వలసినదిగా విజ్ఞప్తి.

ఇట్లు
పేరూరి సూరిబాబు
పీఠం కన్వీనర్

You may also like...