ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం తాళ్లపాలెం గ్రామం, నిడదవోలు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వీరాస్వామి గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది

ది.06 జనవరి 2020 సోమవారం తాళ్లపాలెం గ్రామం, నిడదవోలు మండలం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో శ్రీ వీరాస్వామి గారి స్వగృహంలో స్వామి ఆరాధన నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధన లో పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...