ది.26 ఆగష్టు 2019 సోమవారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమం వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్ లో శ్రీ గౌరీ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది

ది.26 ఆగష్టు 2019 సోమవారం స్వామి ఆరాధనా కార్యక్రమము వనస్థలిపురం, హైదరాబాద్ లో శ్రీ గౌరీ గారి స్వగృహంలో నిర్వహించబడినది. ఈ ఆరాధనా కార్యక్రమములో 15 పీఠం సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

You may also like...