02 నవంబర్ 2022 – ఆరవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : జె.తిమ్మాపురం, గోకవరం, కోరుకొండ, పులిమేరు, తూర్పుపాకల, కాండ్రకోట, సూరంపాలెం, తాళ్ళూరు, బూరుగుపూడి, మన్యం వారి పాలెం

You may also like...