01 నవంబర్ 2022 – ఐదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : రాజపూడి, మల్లేపల్లి, వెంగయ్యమ్మపురం, మల్లిసాల, బావాజిపేట, కాట్రావులపల్లి, యర్రంపాలెం, సీతారామపురం, రామవరం, సోమవారం, కనుపూరు, కలవచర్ల, నరేంద్రపురం, పెంటపల్లి, గోరింట

You may also like...