09 డిసెంబర్ 2023 – ఇరవై రెండవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : తాళ్లరేవు, లచ్చిపాలెం, పెదబాపనపల్లి, పల్లిపాలెం, రావులపాలెం, అమలాపురం, పొడగట్లపల్లి, కొత్తపేట, లొల్ల, వద్దుపర్రు, గోపాలపురం, మమ్మడివరపాడు, మూలస్థానం

You may also like...