09 నవంబర్ 2021 – ఐదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

రాజపూడి, మల్లేపల్లి, వెంగయ్యమ్మపురం, మల్లిసాల బావాజిపేట, కాట్రావులపల్లి, ఎర్రంపాలెం, సీతారామపురం, రామవరం, బూరుగుపూడి

You may also like...