14 నవంబర్ 2022 – పదహారవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

ఆరాధనా ప్రదేశాలు : కత్తిపూడి, వజ్రకూటం, చెందుర్తి, శంఖవరం, నెల్లిపూడి, గౌరంపేట, వన్నెపూడి, రమణక్కపేట, ఎ.పి.మల్లవరం

You may also like...