15 నవంబర్ 2021 – పదవ రోజు కార్తీకమాస అంతర్జాల సభ

కాకినాడ, అచ్చంపేట, సామర్లకోట, ఉండూరు, చంద్రపాలెం, నేమాం, కె.తిమ్మాపురం, రామేశ్వరం, నవర, సంపర, గురజనాపల్లి, వేట్లపాలెం, కరప, వేలంగి

You may also like...